STRUKE:

ranžiranje

ranžiranje (prema njem. rangieren < franc. ranger: svrstati, poredati), rastavljanje dolazećih i sastavljanje odlazećih želj. vlakova odvajanjem, spajanjem i premještanjem vagona. Obavljaju ga strojovođe, kočničari i manevarski radnici, a u slučaju većega prometa teretnih vlakova provodi se automatizirano, na ranžirnome kolodvoru. (→ kolodvor, željeznički, Teretni kolodvor)

Citiranje:
ranžiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51813>.