STRUKE:

Rastovčan, Pavao

Rastovčan, Pavao, hrvatski pravnik (Ruma, Vojvodina, 2. I. 1894Zagreb, 25. III. 1958). Pravni studij s doktoratom završio u Zagrebu 1920. Studijski je boravio u Beču, Berlinu i Parizu. Od 1929. predavao međunarodno i pandektno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 1933. trgovačko, mjenično, pomorsko, privredno (trgovačko) te zadružno pravo. Više je puta bio dekan fakulteta (1935–36., 1945–46., 1955–56). Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova, osobito s područja trgovačkoga prava, te je analizirao aspekte gospodarskog razvoja Jugoslavije. Glavna djela: Temeljna načela privatnog prava na osnovu rimskog prava (1930), Naša državna privredna poduzeća (1947), Zadružno pravo (1949), Vrijednosni papiri, mjenica i ček (1950), Komparativno trgovačko pravo: odabrana poglavlja (1954), Osnovi trgovačkog (privrednog) prava (opći dio, 1957), Trgovačka društva, glavni nosioci privrede u kapitalizmu (1958).

Citiranje:
Rastovčan, Pavao. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51895>.