TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ravnić, Anton

Ravnić, Anton, hrvatski pravnik (Ližnjan kraj Pule, 16. I. 1933Zagreb, 4. XI. 2014). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1971., gdje je predavao radno i socijalno pravo (1961–2003); od 1984. kao redoviti profesor. Predavao je i na pravnim fakultetima u Osijeku (1976–78) i Rijeci (1981–83); kao gostujući profesor u inozemstvu (Krakov, 1986., i Padova, 1989–90). Predsjednik Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost (1993–2004) te član upravnog odbora Europske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost (1993–2004). Surađivao u zakonodavnom radu. Glavna djela: Radno i socijalno pravo (koautor, 1988), Osnove radnog prava: domaćeg, usporednog i međunarodnog (2004).

Citiranje:
Ravnić, Anton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51997>.