Razborov, Aleksandr Aleksandrovič

Razborov [razbo'rəf], Aleksandr Aleksandrovič, ruski matematičar (Belovo, 16. II. 1963). Studirao u Moskvi, gdje je i doktorirao (1991). Od 1987. radi u moskovskome Matematičkom institutu Steklov, od 2000. kao glavni istraživač. Bavi se teorijskom kompjutorskom (računalnom) znanošću, posebno teorijom vjerojatnosti, kombinatorikom i kompjutorskom logikom. Od 1993. u više je navrata boravio u Princetonu kao član ili gostujući profesor Instituta za napredne studije. Za svoj doprinos kompjutorskoj matematici dobio je nagradu Rolf Nevanlinna Prize (1990); od 1993. član je Europske akademije, a od 2000. dopisni član Ruske akademije znanosti. (→ nevanlinna, rolf herman)

Citiranje:
Razborov, Aleksandr Aleksandrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52025>.