Badurina, Anđelko

Badurina, Anđelko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Lun na otoku Pagu, 2. X. 1935Odra kraj Zagreba, 14. XII. 2013). U Zagrebu završio Teološki fakultet (1963) i Filozofski fakultet (1968) na kojem je doktorirao (1974). Radio u Institutu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Proučavao ikonografiju (uredio je Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, 1979), sakralnu arhitekturu (Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja, 1990) i iluminirane rukopise (Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, 1995).

Citiranje:
Badurina, Anđelko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5203>.