Badurina, Berislav

Badurina, Berislav, hrvatski diplomat i publicist (Sinj, 8. V. 1924Zagreb, 5. XII. 2002). Završio Višu vojnu akademiju, Pravni fakultet te 1972. magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1941. bio sudionik antifašističke borbe, bio politički komesar 4. dalmatinske (splitske) brigade. General major JNA. Bio vojni izaslanik u Grčkoj 1957–60. Od 1970. bio savjetnik i pomoćnik saveznog sekretara za vanjske poslove, šef Kabineta predsjednika SFRJ (1977–80) te veleposlanik SFRJ u Tunisu i Španjolskoj. Sudjelovao u osnivanju zrakoplovne kompanije Croatia Airlines te bio član Vijeća za strateški razvoj RH. Objavio više studija i članaka o vojno-političkim pitanjima te knjigu Nuklearna strategija NATO (1965).

Citiranje:
Badurina, Berislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5204>.