TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Reberski, Josip

Reberski, Josip, hrvatski odvjetnik i političar (Zagreb, 7. II. 1881Buenos Aires, 8. X. 1965). Doktorirao je pravo, zaposlio se u Financijskom ravnateljstvu u Zagrebu, ali je zbog političkog djelovanja bio premješten u Szeged. Bio je član Hrvatskoga sokola i predsjednik Hrvatskoga športskoga kluba Concordia u Zagrebu. Vodio je akcije za pomoć u školovanju istarskih, gradišćanskih i bunjevačkih Hrvata, kao i akcije za stambeno zbrinjavanje bjegunaca iz Istre pred terorom talijanskih fašista. God. 1920. postao je zastupnik grada Zagreba. Bio je član vodstva Hrvatske seljačke stranke (HSS), a 1934. bio je interniran u Sandžak. Na izborima za Narodnu skupštinu (1935., 1938) bio je izabran za zastupnika na listi HSS-a. Ubrzo nakon osnutka Nezavisne Države Hrvatske (1941) bio je uhićen. Član užega vodstva HSS-a oko V. Mačeka. U svibnju 1945. napustio je Zagreb. U Rimu je bio član vodstva emigrantske organizacije Hrvatski klub. God. 1947. emigrirao je u Argentinu.

Citiranje:
Reberski, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52120>.