TRAŽI DALJE:
STRUKE:

reklama

reklama (njemački Reklame ili francuski réclame, prema latinskom reclamare: vikati), kolokvijalni naziv za oglašavanje. Marketinški stručnjaci ističu da pojam reklama već od prijelaza XIX. u XX. st., dakle tijekom razdoblja intenzivnoga razvoja masovne proizvodnje, ima rastuće negativno značenje koje diskreditira marketing kao poslovnu filozofiju. Reklama podrazumijeva neistinito i pretjerano isticanje svojstava koje proizvod u biti ne posjeduje, a koja se ističu kako bi se potaknula njegova brza, jednokratna prodaja, te je na taj način obmanjivanje potrošača. Zbog toga znanstveni i stručni marketinški krugovi razlikuju pojam reklame od pojma oglašavanja, odn. ekonomske propagande. Za razliku od negativnoga značenja i nepoželjnih aktivnosti koje opisuje pojam reklama, oglašavanje ili ekon. propaganda potreban je, često neizostavan dio promocijskoga, odn. marketinškoga miksa. Oglašavanje se najčešće definira kao plaćena, neosobna komunikacija određene organizacije identificirane u poruci putem medija za masovno komuniciranje (tisak, radio, televizija i dr.) radi informiranja i/ili uvjeravanja članova ciljne javnosti. Temeljne su svrhe oglašavanja: informiranje potencijalnih potrošača o proizvodu i pokušaj usmjeravanja na kupnju toga proizvoda, stimulacija primarne ili selektivne potražnje, podsjećanje potrošača na određeni proizvod (marku proizvoda), kreiranje izravnih akcija ili neizravnih učinaka (preferencija, mišljenja, stavova) te prenošenje informacija o samoj organizaciji ili o temama važnima za nju. – U širem smislu, postupak kojim se nešto ističe, hvali, izlaže pozornosti i sl.

Citiranje:
reklama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52343>.