TRAŽI DALJE:
STRUKE:

relaksacija

relaksacija (lat. relaxatio).

1. Tjelesno i duševno opuštanje.

2. U fizici, vremenski zakašnjela reakcija nekoga sustava na djelovanje ili na prestanak djelovanja vanjske sile; proces uspostavljanja ravnotežnoga stanja u odnosu s vanjskom silom. Tako će npr. neko elastično tijelo, deformirano djelovanjem vanjskih sila, poprimiti prvotni oblik tek nakon stanovita vremena, iako su sile prestale djelovati (mehanička relaksacija). Jednako tako, prilikom magnetiziranja nekoga tijela nagla promjena sila magnetizacije ne prouzrokuje naglu promjenu magnetske indukcije, nego tijelo poprima novu vrijednost indukcije tek nakon određenoga, mjerljivoga vremenskog intervala (magnetska relaksacija). Slično tomu, nakon prestanka djelovanja vanjskoga električnoga polja, polarizacija neke dielektrične tvari, sastavljena od dipolnih momenata njezinih djelića, opada na sve manje vrijednosti postupno. Svojstva nekoga tijela ili sustava pri relaksaciji obično se mijenjaju eksponencijalno, tj. po formuli

x = x0eλt,

gdje je λ konstanta relaksacije, a t vrijeme. Recipročna vrijednost konstante relaksacije naziva se vrijeme relaksacije (T).

Citiranje:
relaksacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52371>.