Bahtijarević-Šiber, Fikreta

Bahtijarević-Šiber, Fikreta, hrvatska psihologinja (Banja Luka, 12. I. 1942). Diplomirala (1965) i doktorirala (1981) psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profesorica menadžerske psihologije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U knjizi Motivacija i raspodjela (1986) sustavno je prikazala postojeće teorije motivacije i njihovu ulogu u procjeni vrijednosti rada. Važnija djela: Management ljudskih potencijala (1999), Menadžment (koautor, 2004), Suvremeni menadžment (koautor, 2008), Strateški menadžment ljudskih potencijala (2014) i dr.

Citiranje:
Bahtijarević-Šiber, Fikreta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5267>.