Ribeiro, Bernardim

Ribeiro [r:iβ61467i'ru], Bernardim, portugalski književnik (? Vila do Torrão, ? 1480? Lisabon, 1552). Istaknuti renesansni pisac, suradnik Glavnoga kanconijera G. de Resendea. Pisao poeziju (osobito ekloge) i prozu (roman Nejaka i mlada – Menina e Moça, 1554). Njegova sklonost autoanalizi i instrospekciji te pokušaj da pjesnički izrazi inače neizreciva osjećajna stanja, snažno su utjecali na sve kasnije portugalske književne stvaraoce.

Citiranje:
Ribeiro, Bernardim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52722>.