TRAŽI DALJE:
STRUKE:

riboza

riboza (D-riboza) (njem. Ribose, od Ribonsäure: ribonska kiselina), C5H10O5, monosaharid s pet ugljikovih atoma (→ pentoze). U živim organizmima riboza nastaje iz glukoze reakcijama tzv. fosfoglukonatskoga puta (alternativni put metabolizma glukoze). Riboza je sastavni dio ribonukleinske kiseline (RNK), te mnogih koenzima. Njezin derivat D-2'-deoksiriboza (riboza bez hidroksilne skupine na drugom C-atomu) sastojak je deoksiribonukleinske kiseline (DNK). Redukcijom riboze nastaje alkohol ribitol, sastojak riboflavina.

Citiranje:
riboza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52739>.