STRUKE:

Rieszner, Valerijan

Rieszner [ri'zner], Valerijan, hrvatski inženjer građevinarstva (Bakar, 7. V. 1876Zagreb, 20. VIII. 1949). Diplomirao 1899. na Tehničkoj visokoj školi u Beču, gdje je potom bio asistent, te radio u privatnim građevnim tvrtkama u Beču (1900–07). Istaknuo se u projektiranju i izvedbi većih armiranobetonskih građevina, vodograđevina (napose hidrocentrala) i temelja mostova. Projektirao je i vodio gradnju mosta preko Save i Krke kod Brežica, te hidrocentrala na Kupi kraj Ozlja (1907–08), na Orljavi (1911–13) i Zeleni Vir kraj Skrada (1920–22). Osim toga, izradio je projekte mnogobrojnih vodovoda i kanalizacija (za gradove Sarajevo, Petrinja, Osijek) te većih ili manjih hidrocentrala, a najznačajniji mu je projekt velike hidrocentrale za grad Zagreb, koja se trebala nalaziti na Savi kraj Čateža. Od 1921. predavao je na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (poslije Tehničkom fakultetu), gdje je 1922. postao redovitim profesorom za kolegije vodogradnju, te mehaniku tla i temeljenje. Redoviti član JAZU postao je 1947.

Citiranje:
Rieszner, Valerijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52833>.