TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rimska kurija

Rimska kurija (lat. Curia Romana), povjerenstva, vijeća, uredi i sudišta koji pomažu papi u upravljanju Katoličkom crkvom; papinski dvor. U početku su papi pomagali rimski đakoni, prezbiteri i suburbikarni biskupi, a poslije kardinalski zbor i rimske kongregacije. Od Siksta V. (XVI. st.) u Rimskoj kuriji prevladavaju kardinali i ona je središnji upravni organ Katoličke crkve. Rimsku kuriju reformirali su u XX. st. Pio X. i Pavao VI. (1967). Danas obuhvaća Državno ili Papinsko tajništvo, devet rimskih kongregacija, tri crkvena sudišta (Apostolska penitencijarija, Apostolska signatura i Rimska rota), dvanaest papinskih vijeća i manje kurijalne urede (Apostolska kancelarija, Apostolska komora, Prefektura gospodarskih poslova Svete stolice, Uprava patrimonija Apostolske stolice). Rimska kurija materijalni je i organizacijski izraz Svete stolice.

Citiranje:
Rimska kurija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52910>.