STRUKE:

Ritzoffy, Nikola

Ritzoffy [ri'cofi], Nikola, hrvatski veterinar (Ruma, Vojvodina, 5. X. 1879Zagreb, 26. I. 1939). Studirao u Lavovu i Beču. Radio u Zemaljskom bakteriološkom zavodu u Križevcima, zatim kao kotarski veterinar u više mjesta djelovao na unaprjeđenju stočarstva uvođenjem suvremenih metoda uzgoja, hranidbe, držanja i rasplođivanja stoke. Od 1928. nastavnik na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao nauku o uzgoju i hranidbi domaćih životinja. Osnovao fakultetsko dobro kraj Dugoga Sela (1938) i više oglednih dobara. Istraživao autohtone pasmine svinja (napose turopoljsku) te objavio mnogobrojne znanstvene i stručne radove. Izdao temeljne priručnike za studente Uzgoj konja (1929) i Uzgoj svinja (1935).

Citiranje:
Ritzoffy, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53010>.