Rizvić, Muhsin

Rizvić, Muhsin, bošnjački književni povjesničar i kritičar (Mostar, 10. IV. 1930Sarajevo, 9. VI. 1994). Diplomirao (1969) i doktorirao (1971) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je bio profesor južnoslavenskih književnosti. Bavio se proučavanjem književnog stvaralaštva BiH, književnim interpretacijama, teorijskim određenjem romantizma, a pisao je i o usmenoj književnosti. Djela: Iznad i ispod teksta (1969), Behar: književnoistorijska monografija (1971), Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine (I–II, 1973), Interpretacije iz romantizma (I–II, 1976–84), Bosanskohercegovačke književne studije (1980), Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata (I–III, 1980), Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine (1985), Tokovi i stvaraoci iz književne Bosne (1986), Između Vuka i Gaja (1989). Posmrtno su mu objavljena djela Panorama bošnjačke književnosti (1994) i Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu (1995).

Citiranje:
Rizvić, Muhsin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53034>.