Robert, Marthe

Robert [ʀɔbɛ:'ʀ], Marthe, francuska kritičarka (Pariz, 25. III. 1914Pariz, 12. IV. 1996). Autorica više psihoanalitičkih studija opusa F. Kafke (čija je djela prevodila): Uvod u čitanje Kafke (Introduction à la lecture de Kafka, 1946), Sam, poput Franza Kafke (Seul, comme Franz Kafka, 1979). Primijenila je psihoanalizu i na tumačenje romana kao žanra (Roman od početaka i početci romana – Roman des origines et Origines du roman, 1972). Napisala je studije o S. Freudu Psihoanalitička revolucija (La Révolution psychanalytique, 1964) te Od Edipa do Mojsija (D’Œdipe à Moïse, 1974), u kojoj je analizirala Freudovu vezu sa židovskom intelektualnom tradicijom.

Robert, Marthe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53075>.