Roblès, Emmanuel

Roblès [ʀɔblɛ's], Emmanuel, francuski romanopisac i dramatičar (Oran, Alžir, 4. V. 1914Boulogne-Billancourt, 22. II. 1995). Iz obitelji španjolskih doseljenika u Alžiru, bio novinar i suradnik A. Camusa, o kojem je napisao biografiju Camus, sunčev brat (Camus, frère du soleil, 1995). Od 1958. živio u Francuskoj. Autor romanâ egzistencijalističkoga duha, strukturiranih oko tragične pobune junaka protiv društvenoga nasilja: Gradske visine (Les Hauteurs de la ville, 1948), To se zove zora (Cela s’appelle l’aurore, 1952), Nasilno doba (Saison violente, 1974), Venecija zimi (Venise en hiver, 1981). Slična su duha i njegove drame: Montserrat (1948), Istina je mrtva (La Vérité est morte, 1952), Pledoaje za buntovnika (Plaidoyer pour un rebelle, 1965).

Citiranje:
Roblès, Emmanuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53097>.