TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rog

rog.

1. U zoologiji → rogovi

2. Kao simbol snage, moći i obilja rog se nalazi na mnogobrojnim likovnim prikazima mitoloških bića i božanstava Istoka (npr. Amon u Egiptu) i Grčke (Aheloj) te kao insignija vladara i vojskovođa. U nekim drugim likovnim prikazima rog je uprizoren na slikama i kipovima sotone (kao obilježje animalnih sklonosti). U jezičnoj metafori i poslovicama rog je istoznačnica za snagu, moć, prkos, otpor i borbenost (»bosti se s rogatim«, »podsjeći komu rogove«), ali katkad i oznaka sramote (»rogonja« – prevareni suprug).

3. U glazbi → glazbala, aerofonska

Citiranje:
rog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 16. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53183>.