TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rogovača

rogovača, najvažniji mineral iz skupine monoklinskih amfibola, poznata i pod njemačkim nazivom Hornblende (hornblenda). Crne je boje, složena kemijskog sastava. Pojavljuje se u mnogim eruptivnim stijenama i nekim kristaličnim škriljevcima, osobito u stijeni amfibolitu. Metamorfozom prelazi u klorit, epidot i biotit. Kao posebna vrsta poznata je bazaltska rogovača ili oksirogovača, u kojoj je, za razliku od obične rogovače, željezo većim dijelom trovalentno.

Citiranje:
rogovača. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53211>.