STRUKE:

Rore, Cipriano de

Rore [ro:'rə], Cipriano de, flamanski skladatelj (Ronse, franc. Renaix, 1515. ili 1516Parma, Italija, 11. ili 12. IX. 1565). Pretpostavlja se da je glazbu učio u Veneciji kod A. Willaerta. Godine 1542–45. djelovao je u Bresci, a 1546–59. bio je maestro di cappella na dvoru vojvodske obitelji Este u Ferrari. Godine 1559–60. boravio je u Flandriji, a 1560–65. djelovao je na dvoru Farnese u Parmi. Skladao je prilično opsežan opus moteta (53), misa (5) i nešto druge liturgijske glazbe, svjetovnih skladbi na latinskome, ali glavninu njegova opusa čine većinom peteroglasni madrigali (ukupno 107). Pripisuje mu se s nesigurnošću još tridesetak djela (moteti, madrigali). U motetima je uglavnom rabio tadašnji prevladavajući stil imitativne polifonije. Kao skladatelj madrigala javio se (1542) već od prve zbirke kao zreo skladatelj, ali je njegov madrigalistički opus doživio evoluciju, zbog koje ga se idućih pedesetak godina iznimno cijenilo i smatralo rodonačelnikom novoga stila, tzv. druge prakse (seconda prattica), što će se poslije razviti u ranobarokni stil. Bio je prvi renesansni skladatelj koji je u imitativni kontrapunktski stil unio novu transparentnu homofoniju; takve će zahtjeve za dramatskom izražajnošću u glazbi humanisti postaviti tijekom 1570-ih. (→ camerata fiorentina; bardi, giovanni de’; opera)

Citiranje:
Rore, Cipriano de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53349>.