STRUKE:

Rosenberg, Alfred

Rosenberg [ro:'zənbεrk], Alfred, njemački političar (Reval, danas Tallinn, 12. I. 1893Nürnberg, 16. X. 1946). Od 1919. član nacionalsocijalist. pokreta te od 1921. glavni novinar stranačkoga glasila Völkischer Beobachter. Autor knjige Mit dvadesetoga stoljeća (Der Mythus des 20. Jahrhunderts, 1930), u kojoj je, pod utjecajem J. A. de Gobineaua i H. S. Chamberlaina, razvio rasnu teoriju i ideju o »istrjebljenju nižih rasa« (Slaveni, Židovi, Romi), dok je za Germane (Englezi, Šveđani, Norvežani itd., te napose Nijemci) tvrdio da su bogodani gospodari svijeta. Od 1934. bio je Hitlerov povjerenik za nadzor nad »sveukupnim duhovnim i svjetonazorskim odgojem«. Kao ministar za okupirana područja na Istoku, od 1941. provodio je u praksi nacionalsocijalističku ideologiju. Međunarodni vojni sud za ratne zločine u Nürnbergu osudio ga je 1946. na smrt vješanjem kao »glavnoga promicatelja rasne mržnje«.

Citiranje:
Rosenberg, Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53375>.