TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rotblat, Joseph

Rotblat [rɔ'tblæt], Joseph (Józef), britanski fizičar poljskog podrijetla (Varšava, 4. XI. 1908London, 31. VIII. 2005). Doktorirao je fiziku na Sveučilištu u Varšavi (1938) i Sveučilištu u Liverpoolu (1950). Emigrirao je iz Poljske u Veliku Britaniju, gdje je na Sveučilištu u Liverpoolu predavao fiziku (1940–49). Sudjelovao je na projektu stvaranja atomske bombe (tzv. Projekt Manhattan) u Los Alamosu (SAD), no s njega se povukao 1944. protiveći se uporabi znanosti u vojne svrhe. Iz istoga je razloga podržao stvaranje Pugwashke konferencije o znanosti i svjetskim zbivanjima, gdje je bio glavni tajnik (1957–73) te predsjednik (1988–2005). God. 1950–76. bio je profesor na Londonskom sveučilištu. Bavio se znanstvenoistraživačkim radom na području nuklearne i medicinske fizike, a objavio je više od 300 publikacija i 20 knjiga. Zbog predanosti etičkoj uporabi znanosti i borbi protiv širenja nuklearnoga naoružanja, 1995. je, zajedno s Pugwashkom konferencijom, nagrađen Nobelovom nagradom za mir.

Citiranje:
Rotblat, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53462>.