Bakarčić, Andre

Bakarčić, Andre, hrvatski političar (Rijeka, ?Maribor, 19. I. 1920). Nakon završenog studija prava radio u Rijeci kao odvjetnik. Pristaša Stranke prava. Sukobivši se s J. Frankom i F. Folnegovićem, Bakarčić je 1894., zajedno s E. Barčićem, osudio »moderno« pravaštvo i pristupio Neodvisnoj narodnoj stranci. God. 1918. postao je predsjednik Narodne organizacije, potom predsjednik Mjesnog odbora Narodnog vijeća Sušak – Bakar, a 29. X. 1918. sudjelovao u preuzimanju vlasti od riječkoga guvernera. Surađivao u listovima Jedinstvo (1895), Il Pensiero Slavo (Trst, 1895) i Primorske novine (1918).

Citiranje:
Bakarčić, Andre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5347>.