STRUKE:

Bakarić-Abramović, Ana

Bakarić-Abramović (Mihanović), Ana, hrvatska pravnica (Zagreb, 4. IX. 1932Zagreb, 7. XI. 2020). Diplomirala 1956., a doktorirala 1965. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radila u službi socijalne zaštite (1956–61). Predavala obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1961–93), u Splitu, Osijeku i Rijeci. Djela: Porodično pravo: osnove starateljstva i usvojenja (koautorica, 1976), Porodično pravo: osnove bračnog prava i odnosa roditelja i djece (koautorica, 1978), Porodično pravo (koautorica, 1980), Obiteljsko pravo I: suvremene tendencije (koautorica, 1992), Obiteljsko pravo (koautorica, 1994).

Citiranje:
Bakarić-Abramović, Ana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5352>.