TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rude

rude, u užem smislu, sirovine za dobivanje metala, od kojih su u prirodi najraširenije oksidne, sulfidne i karbonatne rude. Pod tim se nazivom razumiju i sve mineralne sirovine koje sadrže neki koristan sastojak u udjelu dovoljnom za rentabilno iskorištavanje. Po postanku, rude mogu biti minerogene (rude metala i nemetala), organogene, tj. zoogene (vapnenci, neki fosfati) i fitogene (ugljen). U hrvatskom Zakonu o rudarstvu mineralnim se sirovinama smatraju: energetske mineralne sirovine; mineralne sirovine iz kojih se mogu dobiti metali i njihovi spojevi; nemetalne mineralne sirovine; sve vrste soli i solnih voda; arhitektonski građevni kamen; tehnički građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te opekarska glina; mineralne i geotermalne vode (osim mineralnih i termalnih voda koje se rabe u ljekovite, balneološke i rekreacijske svrhe ili kao voda za piće). (→ rudarstvo; rudnik; rudno ležište)

Citiranje:
rude. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53620>.