STRUKE:

rudistni vapnenac

rudistni vapnenac, geološki naziv za vapnenac gornje krede u kojem prevladavaju veći ili manji dijelovi, a katkad i čitave ljušture izumrlih školjkaša (→ rudisti). One mogu biti slojevito ugrađene u vapnenačku stijenu, pa se rudisti smatraju kamenotvornim organizmima. Rudistni vapnenac vrlo je zastupljen u geološkoj strukturi hrvatskoga priobalja i otoka, gdje se i danas iskorištava, a nalazi se i u unutrašnjosti (Kordun, Žumberak, Zagrebačka gora, Papuk). Važan je u kamenarskoj djelatnosti. Bijeli građevni, blokovski kamen koji se od antičkog doba vadio u Istri, Trogiru, na Braču i Korčuli, većinom je rudistni vapnenac.

Citiranje:
rudistni vapnenac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53629>.