TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bakić, Petar

Bakić, Petar, hrvatski biskup (Split, 28. IX. 1670Križovljan, danas Križovljan Radovečki, 5. VII. 1749). Po završetku studija teologije došao 1694. kao misionar u Slavoniju i južnu Ugarsku, a povremeno bio i u područjima oko Beograda i Temišvara. God. 1697. postao je tumačem »ilirskoga« jezika na bečkom dvoru. Car Josip I. imenovao ga je 1709. srijemskim, a 1716. car Karlo VI. bosansko-đakovačkim biskupom, što je potvrdio i papa Klement XII. Nastojeći učvrstiti biskupijsko-vlastelinske povlastice, sukobio se s vojnom i komorskom upravom pa je zbog toga 1729. odlukom Karla VI. stavljen pod sekvestraciju, koju je 1741. poništila carica Marija Terezija. Za to vrijeme živio je u svojem dvorcu u Križovljanu. Na latinskom jeziku sastavio (1725) popis sela Đakovštine, koji je 1831. objavljen na hrvatskom jeziku u publikaciji Novi i stari kalendar slavonski, a latinski tekst objelodanio je T. Smičiklas 1891.

Citiranje:
Bakić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5371>.