TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ruminitis

ruminitis (lat. rumen: burag + -itis), upala sluznice buraga (jednog od predželudaca) u preživača. Javlja se kao kisela indigestija ili acidoza buraga, ili kao lužnata indigestija ili alkaloza buraga. Kisela indigestija posljedica je probavnih poremećaja u buragu, izazvanih preobiljem kiseloga krmiva ili onoga od kojega tijekom probavnih procesa u buragu nastaje preobilje org. kiselina i drugih produkata razgradnje hrane. Kiseli produkti razgradnje hrane naruše acidobazičnu ravnotežu buragova sadržaja, uzrokuju poremećaje u sastavu i aktivnosti mikropopulacije buraga, pa uvjetuju razvoj opće acidoze. Lužnatu indigestiju uzrokuje preobilje hrane bogate bjelančevinama, pogotovo ako u obroku ima malo ugljikohidrata, a katkada ju uzrokuje pokvarena hrana.

Citiranje:
ruminitis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53710>.