Ruzskij, Dimitrij Pavlovič

Ruzskij [ru's:k’ij], Dimitrij Pavlovič, ruski inženjer strojarstva (Vetluga, Rusija, 6. I. 1869Zagreb, 27. VIII. 1937). Diplomirao 1891. na Fizičko-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Moskvi, te 1895. na odjelu za mehaniku Carskoga moskovskoga tehničkog učilišta, a 1898. specijalizirao se na Tehničkoj visokoj školi Charlottenburg (danas Tehničko sveučilište Berlin). Od 1899. radio je na Katedri za hidrauliku i hidrauličke strojeve Politehnike u Kijevu, a 1903. postao je redovitim profesorom. U Kijevu i Petrogradu radio je kao inženjer gradskih kanalizacijskih uređaja 1911–13., a nakon toga je na Politehnici u Petrogradu predavao kolegije hidraulički strojevi i sanitarna tehnika. Emigrirao je 1924. u Zagreb, gdje je kao redoviti profesor na Tehničkoj visokoj školi predavao kolegije hidraulika, hidraulički strojevi, kompresori i aerodinamika. Autor je više stručnih i znanstvenih djela iz hidraulike, hidrauličkih strojeva, kanalizacije i vodovoda, među kojima i skripata Hidraulika (1930) i Vodene turbine (1938).

Citiranje:
Ruzskij, Dimitrij Pavlovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53808>.