STRUKE:

Bakotić, Božidar

Bakotić, Božidar, hrvatski pravnik (Zagreb, 21. VII. 1936Zagreb, 28. VI. 2015). Diplomirao (1961) i doktorirao (1964) na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1967. predavao međunarodno pravo; od 1978. redoviti profesor. Redoviti član Međunarodne astronautičke akademije, član Mehanizma za rješavanje sporova OESS-a i Suda za mirenje i arbitražu u okviru OESS-a. Autor stotinjak radova iz međunarodnog svemirskog prava, uporabe nuklearne energije, federalizma, međunarodnog ugovora, mirnog rješavanja sporova i ratnog prava. Djela: Ženevske Konvencije za zaštitu žrtava rata s dopunskim protokolima (urednik, 1994), Međunarodno pravo (koautor, 1995), Međunarodni ugovori (urednik, 1997).

Citiranje:
Bakotić, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5381>.