sabirnica

sabirnica, podsustav elektron. računala ili sl. uređaja, koji služi za međusobno povezivanje njegovih dijelova. Prenosi podatke, naredbe i upravljačke signale, te el. energiju između pojedinih dijelova unutar računala, odn. između računala i vanj. jedinicâ ili dr. računala. Ugl. se sastoji od snopa vodiča, priključnica kojima se fizički priključuju elektron. uređaji, kartice i kablovi, te pripadnih elektron. sklopova smještenih na matičnoj ploči; radom sabirnice upravlja upravljački program.

U uobičajenoj računalnoj arhitekturi procesor pristupa do spremnika preko središnje sabirnice (→ elektroničko računalo). Do spremnika se preko sabirnice dovodi adresa bajta koji se želi dohvatiti, kao i upravljački signal koji određuje hoće li se u adresirane lokacije nešto pohraniti (upisati) ili iz njih dohvatiti (pročitati). Sabirnica stoga ima adresni dio i upravljački dio, a prijenos sadržaja odvija se preko podatkovnoga dijela. Broj bitova sadržaja koji se istodobno mogu prenositi, određen je brojem podatkovnih vodiča u sabirnici, a naziva se širinom sabirnice; u današnjim je osobnim računalima širina sabirnice 32 bita.

Periferijska sabirnica PCI

Za povezivanje različitih ulazno-izlaznih naprava najčešće se koristi periferijska sabirnica PCI (akr. od engl. Peripheral Component Interconnect). Na osnovnoj se matičnoj ploči nalazi više utičnica s izvedenim vodičima te sabirnice. Prilikom sklapanja (proizvodnje) nekoga računala, ili njegove naknadne nadogradnje, na te se utičnice priključuju upravljački elektron. sklopovi pojedinih ulazno-izlaznih naprava. Nekoliko takvih priključnica obično je izvedeno na vanj. kućište računala, kako bi se naprave mogle priključivati i naknadno. Budući da se preko takvih priključnica više bitova prenosi istodobno, one imaju paralelni (usporedni) pristup. Postoje i priključnice preko kojih se bitovi prenose serijski (slijedno), pa je takav pristup serijski.

Univerzalna serijska sabirnica USB

Danas se za priključivanje različitih naprava (MP3 reproduktor, digitalni fotoaparat, pisač, memorijski priključnik i sl.) najčešće rabi univerzalna serijska sabirnica USB (akr. od engleskoga Universal Serial Bus). Priključni kabel sastoji se od četiriju vodiča: dva su za prijenos signala kojima se prenose bitovi, a preostala dva za el. napajanje naprava (do snage od 500 mW). Naprave veće potrošnje moraju imati vlastiti izvor napajanja priključen na el. mrežu. Na USB priključak računala može se priključiti i razdjelnik (engl. hub) i time omogućiti spajanje više naprava. Razdjelnici se mogu i nadovezivati te se tako na računalo može istodobno priključiti do 128 različitih uređaja.

Citiranje:
sabirnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53898>.