Sá-Carneiro, Mário de

Sá-Carneiro [sa kɐrn61467i'ru], Mário de, portugalski pjesnik (Lisabon, 19. V. 1890Pariz, 26. IV. 1916). U portugalsko je pjesništvo uveo nov, krajnje inventivan pjesnički govor, s halucinantnim slikama i smionim gramatičkim konstrukcijama. Slično kao i kod F. Pessoe, i kod njega se uočava snažna kriza osobnosti, koja ga je na kraju dovela do samoubojstva. Pokušaji da, poput Pessoe, istodobno živi više pjesničkih egzistencija, primjetni su u zbirkama Disperzija (Dispersão, 1914) i Oznake zlata (Indícios de Ouro, 1937), te u pripovijetkama, odnosno u pismima prijatelju (Pisma Fernandu Pessoi – Cartas a Fernando Pessoa, I–II, 1958–59).

Citiranje:
Sá-Carneiro, Mário de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53919>.