Sá de Miranda, Francisco

Sá de Miranda [~ δə mir61469'dɐ], Francisco, portugalski pjesnik i kazališni pisac (Coimbra, 1487Quinta da Tapada, 1558). Nakon povratka sa studijskoga boravka u Italiji (1521–26), postao je pobornikom tzv. novoga stila, potičući u Portugalu do tada gotovo nepoznate pjesničke oblike (sonet, kancona, elegija, ekloga, pastorala). No istodobno se koristio i tradicionalnom portugalskom metrikom. Sa stilskoga gledišta, njegovo djelo pokazuje veliku razvedenost pjesničkih ukrasa, zbog čega ga smatraju pretečom baroka. Kao kazališni pisac, proslavio se tragedijom Kleopatra (Cleópatra), te dvjema komedijama, napisanima prema talijanskim, odnosno antičkim uzorima. Pjesme su mu prvi put objavljene 1595.

Citiranje:
Sá de Miranda, Francisco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53948>.