TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sahalin

Sahalin [səhal’i'n] (Сахалин), otok uz sjeveroistočnu obalu Azije, Rusija; 76 400 km². Glavni je sastavni dio Sahalinske oblasti, koja obuhvaća 87 100 km² s 497 899 st. (2010). Otok je dug 948 km, prosječne je širine 100 km. Od azijskog kopna odvojen je Tatarskim prolazom, a od otoka Hokkaido (Japan) prolazom La Pérouse (Soya). Pretežno je brdovit; najviši vrh Lopatina, 1609 m. Građen je od tercijarnih i kvartarnih naslaga, a južni dio od kristaličnih stijena. Između dvaju uzdužnih usporednih gorskih lanaca (Zapadno i Istočno sahalinsko gorje) pruža se dolina kojom protječu rijeke Tim (Tym’) i Poronaj. Srednja je temperatura siječnja od –6 °C (na jugu) do –24 °C (na sjeveru), kolovoza od 19 °C (na jugu) do 10 °C (na sjeveru). Stanovnici su uglavnom Rusi (84%) te Korejci (5%). U privredi najveću važnost imaju ribarstvo (losos i dr.; tvornice ribljih konzervi) i iskorištavanje šuma (drvna industrija) i rudnih ležišta (nafta, prirodni plin, ugljen). Upravno je središte otoka Južno-Sahalinsk. – Prvi tragovi nastanjenosti na području Sahalina mogu se pratiti od neolitika. Poslije su ga nastanjivali prastanovnici japanskih otokâ, među kojima se ističu narodi Ainu, Tunguzi (Evenki) i Nivhi. Premda su do Sahalina tijekom povijesti doplovili pripadnici različitih naroda (Kinezi 1616., Kozaci 1640., Nizozemci 1643., Japanci 1679., Francuzi 1787. i Rusi 1805), sve do ekspedicije Genadija Ivanoviča Nevelskoga (1849–55) bio je smatran poluotokom. Od 1855. do 1875. nalazio se pod zajedničkom upravom Rusije i Japana, a 1875. pripao je Rusiji (zamijenjen s Japancima za Kurile). Od 1860-ih pa sve do revolucije 1905. Sahalin je bio zloglasna kažnjenička kolonija. Nakon Rusko-japanskoga rata 1904–05. Rusija je mirom u Portsmouthu 1905. ustupila Japanu južnu polovinu Sahalina. Premda je nakon Listopadske revolucije (1917) na otoku bila uspostavljena sovjetska vlast, od 1918. do 1920. vladali su njime Kolčakovi bjelogardijci, a nakon njihova poraza Japanci, koji su se povukli tek nakon sovjetsko-japanskog sporazuma 1925. Prema sporazumu Saveznika u Jalti u veljači 1945., cijeli je Sahalin nakon kapitulacije Japana u II. svjetskom ratu pripao SSSR-u, koji ga je ustrojio kao Sahalinsku oblast u sastavu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike.

Citiranje:
Sahalin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53999>.