Said, Edward Wadie

Said [sα:i:'d], Edward Wadie, američki teoretičar i kritičar palestinskoga podrijetla (Jeruzalem, 1. XI. 1935New York, 25. IX. 2003). Jedan od utemeljitelja postkolonijalne kritike. Rođen u kršćanskoj obitelji, u trinaestoj se godini preselio u Kairo. Diplomirao je na Sveučilištu Princeton, doktorirao 1962. na Harvardovu sveučilištu. Bio je profesor na Sveučilištu Columbia. Svoj položaj intelektualca i kritičara gradio je na iskorijenjenosti iz domovine i egzilu u stranoj kulturi. Traumatično iskustvo gubitka rodnoga tla i nemogućnost pripadnosti i udomljenosti promicao je u povlašten položaj koji intelektualcu jamči neovisnost i kritičku distancu te ga ovlašćuje da govori u ime marginaliziranih, iskorijenjenih i iseljenih. Takav Saidov rascijepljeni identitet u prvi je plan došao nakon izbijanja III. arapsko-izraelskog rata 1967. U tom je razdoblju postao članom Palestinskoga nacionalnog vijeća; podupirao je PLO J. Arafata, s kojim se razišao 1991. Već je u knjizi Početci: intencija i metoda (Beginnings: Intention and Method, 1975) zagovarao granični položaj intelektualca između filijacije kao vezanosti za domovinu i afilijacije kao naknadno razvijene privrženosti drukčijem identitetu i tuđim kulturnim vrijednostima. Taj neodlučivi položaj prema Saidu omogućuje intelektualcu da izbjegne pozicioniranje i konačnu identifikaciju. U Orijentalizmu (Orientalism, 1978), središnjemu djelu postkolonijalne kritike, Said je pokazao kako orijentalizam kao akademska praksa prividno lišena političkih težnji provodi moć unutar spoznajnih silnica znanosti, ekonomije, filologije, književnosti, putopisa, etnografije. Izazvavši velike polemike u akademskim i političkim krugovima Istoka i Zapada, Said je u Kulturi i imperijalizmu (Culture and Imperialism, 1993) sustavno odgovorio na kritike afirmirajući koncepciju kontrapunktnoga čitanja, koje podrazumijeva čitanje kanonskih tekstova imperijalističke kulture iz perspektive koloniziranoga. Na taj se način objelodanjuju skriveni tragovi iskustva potlačenoga, isključenoga, marginaliziranoga u klasičnim djelima europske književnosti. Ostala djela: Pitanje Palestine (Question of Palestina, 1979), Krivotvorenje islama: kako mediji i stručnjaci određuju način na koji vidimo ostatak svijeta (Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, 1981), Svijet, tekst, kritičar (The World, the Text, and the Critic, 1983), Glazbeni prikazi (Musical Elaborations, 1991), Politika razvlaštenosti (The Politics of Dispossession, 1994), Razmišljanja o egzilu (Reflections on Exile, 2001) i dr.

Citiranje:
Said, Edward Wadie. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54017>.