Saltykow, Sergej Nikolajevič

ilustracija
SALTYKOW, Sergej Nikolajevič

Saltykow [sa'ltikov], Sergej Nikolajevič (ruski Saltykow Nikolaevič Saltykov), ruski i hrvatski patolog (Višni Voloček, Rusija, 1. IV. 1874Zagreb, 2. X. 1964). Završivši studij medicine u Harkivu (1897), specijalizirao se iz patološke anatomije u Zürichu, Marburgu, Pragu i Parizu. God. 1915. osnovao je u Harkivu Centralni patološki institut, a 1918. bio je izabran za redovitoga profesora patološke anatomije u Jekaterinoslavu (danas Dnjepropetrovsk). Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu osnovao je 1922. Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju, kojemu je bio predstojnik (1922–52). Bio je i redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta od 1932. Proučavao je probleme patološke anatomije, napose transplantaciju i regeneraciju tkiva te ulogu konstitucije u postanku i razvoju različitih bolesti. Njegova su glavna djela Opća patološka morfologija (1942) i Specijalna patološka morfologija (I–XII, 1948–59). Od 1959. bio je redoviti član JAZU.

Citiranje:
Saltykow, Sergej Nikolajevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54240>.