Sambucus, Johannes

Sambucus [~bu'kus], Johannes (latinizirano; pravo ime János Zsámboky), ugarski liječnik, pravnik, povjesničar i kartograf (Nagyszombat, danas Trnava, Slovačka, 25. ili 30. VII. 1531Beč, 13. VI. 1584). Završio je studij medicine (Padova), povijesti i filozofije (Pariz). Liječnik cara Ferdinanda I. i dvorski savjetnik cara Maksimilijana II. Za Orteliusov Theatrum orbis terrarum izradio je Kartu Ilirika (Illyricum, 1572) i Kartu Ugarske (Hungaria, 1578). Kao podlogu koristio je Hirschvogelovu Kartu Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre. Autor je Emblemata (1564), knjige slikovnih simbola.

Sambucus, Johannes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54289>.