STRUKE:

Saridja, Velimir

Saridja [sa'ri62720a], Velimir, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Zagreb, 24. IV. 1924Zagreb, 24. IV. 1989). God. 1952. diplomirao je na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (naftni smjer) i zaposlio se u Naftaplinu, gdje je radio do umirovljenja. Bio je šef odjela i upravitelj pogona Mramor brdo, zatim upravitelj revira Šumećani. Od 1961. u upravi Naftaplina. Bio je član Komisije UN-a za zalihe plina u Ženevi (1962–70). Doktorirao je 1977., a od 1987. izvanredni je profesor Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta u Zagrebu. Bio je član Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU. Njegova znanstvena i stručna djelatnost obuhvaća područje razradbe naftnih i plinskih ležišta te istraživanje i proizvodnju nafte i plina. Djela: Priručnik za mjerenje protočnih količina zemnog plina (koautor, 1964), Priručnik za duboko bušenje i pridobivanje nafte (koautor, 1976), Uvođenje optimalizacije iskorištavanja naftnih ležišta (1978), Metode projektiranja razrade naftnih i plinskih ležišta (1985), Prirodni plin (koautor, 1987).

Citiranje:
Saridja, Velimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54620>.