Sastre, Alfonso

Sastre [sa'~], Alfonso, španjolski dramatičar (Madrid, 20. II. 1926). Počeo kao eksperimentalist (zbirka od 4 dramska teksta Avangardno kazalište – Teatro de vanguardia, 1948). Potpisom na manifest o kazalištu kao prostoru društvene pobune (1950) te dramom Vod prema smrti (Escuadra hacia la muerte, 1953) okrenuo se egzistencijalističkoj problematici. Tekstovima Drama i društvo (Drama y sociedad, 1956), Umjetnost kao konstrukcija (Arte como construcción, 1958), Anatomija realizma (Anatomía del realismo, 1965) istaknuo se kao teoretičar i kritičar društveno angažirane drame. Jedan je od vodećih autora drama o problematici španjolskoga poslijeraća i izoliranosti. Do 1970-ih njegova su djela iz političkih razloga češće bila izvođena u inozemstvu nego u domovini, a neke drame nisu bile izvođene te su objavljene tek 1968. u sabranim djelima. Najpoznatije drame: Smrt u četvrti (Muerte en el barrio, 1955), U mreži (En la red, 1961), Krv i pepeo (La sangre y la ceniza, 1965), Magnetni valovi (Las olas magnéticas, 1971), Beskonačno putovanje Sancha Panze (El viaje infinito de Sancho Panza, 1986) i dr. Autor je i kratkih priča, biografija te eseja.

Citiranje:
Sastre, Alfonso. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54676>.