TRAŽI DALJE:
STRUKE:

savijači

ilustracija
SAVIJAČI, jabukin savijač, Cydia pomonella
ilustracija1ilustracija2

savijači, maleni do srednje veliki, sivo ili smeđe obojeni leptiri iz por. Tortricidae, krovasto položenih krila u mirovanju. Pripadnici oko 500 vrsta poznati su štetnici voća, povrća i ratarskih kultura u Europi, te u šumarstvu, npr. bukvin savijač (Tortrix viridiana). Gusjenice se javljaju u rano proljeće, kada oštećuju pupove, izbojke, cvjetove i poslije plodove. Prema načinu prehrane i uzrokovanja štete nazivaju se savijačima listova, izbojaka, plodova ili kožice ploda. Leptiri obično lete u sumrak, kada se love na seksualne atraktante – feromonske lovke (→ feromoni), što je i način njihova praćenja. Gusjenice imaju 3 para prsnih i 5 pari trbušnih nogu. One zapredaju i izgrizaju mlade listove i pupove te se zbog toga i nazivaju savijačima. Nazivaju se i tehnološkim štetnicima jer pojedine vrste oštećuju plodove voćaka (jabuke, kruške, breskve, šljive, kesten, grožđe). Najpoznatiji su: jabukin savijač (Cydia pomonella), breskvin savijač (Cydia molesta), šljivin savijač (Cydia funebrana), kestenov savijač (Cydia splendana), grozdov savijač (Sparganothis pilleriana), te grozdovi moljci Eupoecilia ambiguella i Lobesia botrana, štetnici bobica i listova. Gusjenice se zapredaju na mjestu gdje čine štetu (listovi), na tlu ili na skrovitim mjestima na deblu ili u skladištu.

Citiranje:
savijači. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54754>.