STRUKE:

Baldus de Ubaldis

Baldus de Ubaldis [ba'~ ~ uba'~] (tal. Baldo degli Ubaldi), talijanski pravnik (Perugia, 2. X. 1327Pavia, 28. IV. 1400). Studij rimskog i kanonskog prava završio u Perugi (1344), gdje mu je učitelj bio Bartolus de Saxoferrato. Predavao u Bologni, Pisi, Firenci, Padovi, Paviji i Perugi. Jedan od najvažnijih predstavnika škole postglosatora. Napisao komentare za Corpus iuris civilis, za Dekretale Grgura IX. i za Liber feudorum. Autor mnogobrojnih pravnih mišljenja (Consilia), od kojih su osobito značajna ona kojima se rješava sukob odredaba statutâ i pitanje vrijedećeg prava; zato se smatra jednim od začetnika discipline međunarodnoga privatnog prava.

Citiranje:
Baldus de Ubaldis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5480>.