Schillinger, Johann Andreas

Schillinger [ši'liŋəɹ], Johann Andreas, ugarski vojni kartograf (XVIII. st.). Kartirao područje Karlovačkoga generalata i prostor tromeđe. Izradio je topografsku kartu krajiških kapetanija u mjerilu 1 : 100 000 (1746) i detaljniju topografsku kartu južnog dijela Karlovačkoga generalata u mjerilu 1 : 46 000 (1749).

Citiranje:
Schillinger, Johann Andreas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54881>.