Schulz, Johann Abraham Peter

Schulz [šulc], Johann Abraham Peter, njemački skladatelj i dirigent (Lüneburg, 31. III. 1747Schwedt, 10. VI. 1800). Školovao se u Lüneburgu i Berlinu (J. Ph. Kirnberger). Bio je učitelj glazbe, dirigent, kapelnik na dvoru pruskoga princa u Rheinsbergu te kapelnik danske kraljevske kapele i ravnatelj kraljevskoga kazališta u Kopenhagenu (1787–95). Skladao je 13 glazbenoscenskih djela (opere, operete i dr.), veći broj pjesama (npr. utjecajna zbirka Pjesme u narodnom tonu – Lieder im Volkston, 1782–90), oratorije, kantate, zborove, komornu i solističku glazbu. Smatra ga se začetnikom moderne danske nacionalne glazbe.

Citiranje:
Schulz, Johann Abraham Peter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54999>.