STRUKE:

Schumacher, Kurt

Schumacher [šu:'maxəɹ], Kurt, njemački političar (Culm, danas Chełmo, Poljska, 13. X. 1895Bonn, 20. VIII. 1952). Socijaldemokrat. Bio je zastupnik u Württemberškoj skupštini (1924–31) i u Reichstagu (1930–33). Nakon dolaska A. Hitlera na vlast bio je interniran u koncentracijskim logorima (1933–43. i 1944–45). Nakon njemačke kapitulacije 1945. radio je na reorganizaciji Socijaldemokratske stranke, a 1946. njezin je predsjednik u SR Njemačkoj. Od 1949. zastupnik u Bundestagu u Bonnu, gdje je kao vođa socijaldemokratske oporbe istupao protiv politike remilitarizacije SR Njemačke i njezina uklapanja u Sjevernoatlantski savez.

Citiranje:
Schumacher, Kurt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55003>.