STRUKE:

Balina glavica

Balina glavica, višeslojni arheološki lokalitet u Umljanovićima kraj Drniša. Na prapovijesnoj gradini utvrđeni su nalazi iz brončanog i antičkog doba: kasnobrončanodobna ostava, keramika, novci, epigrafički nalazi, ranokršćanski kapitel i dr. Na glavici je bio delmatski Synodium; u II. st. razvio se ondje rimski Municipium Magnum.

Balina glavica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5513>.