Semberija

Semberija, nizinski kraj u sjeveroistočnoj BiH, između Save i donjega toka Drine; zapadnu granicu čini linija koja polazi od Save prema jugu i obuhvaća sa zapadne strane naselja Donji, Srednji i Gornji Dragaljevac, skreće prema jugoistoku i obuhvaća naselja Suho Polje i Hase, te završava na Drini kraj naselja Batar, nekoliko kilometara južnije od naselja Janja. Otvorena je na sjeveru prema Panonskomu bazenu, dok ju na zapadu i jugu zatvaraju obronci Majevice i drugih planina. Vodeni tokovi teku uglavnom prema Savi. U sjevernom dijelu, u blizini Drine i Save, ima i močvarnoga zemljišta (Gromiželj i dr.). Plodno područje s razvijenim poljodjelstvom (žitarice, voće). Bijeljina (45 291 st., 2013) je gospodarsko i kulturno središte. Željeznička pruga koja je povezivala Bijeljinu sa Šidom (Srbija) više nije u upotrebi.

Citiranje:
Semberija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55333>.