Sena, Jorge de

Sena [se'nɐ], Jorge de, portugalski književnik (Lisabon, 2. XI. 1919Santa Barbara, California, SAD, 4. VI. 1978). Djelovao je kao pjesnik, pripovjedač, književni prevoditelj i kritičar, esejist te kazališni autor. Originalnost njegova stila očituje se u majstorskoj kompilaciji kako pojedinih pjesnika (osobito L. V. de Camőesa i F. Pessoe) tako i pjesničkih smjerova i epoha. U njegovu su opusu četiri glavne stilske tendencije: maniristička, barokna, romantična i modernistička. Podjednako je njegovao slobodni stih i strogo zatvorene pjesničke oblike. Napisao je desetak zbirka poezije (npr. Progonstvo – Perseguiçã, 1942; Kruna zemlje – Coroa da Terra, 1946; Očiglednosti – As Evidências, 1955; Preobrazbe – Metamorfoses, 1963; Na ovome žalu – Sobre Esta Praia, 1977., i dr.), nekoliko knjiga pripovijedaka i roman Znaci ognja (Sinais de Fogo, 1979). Ostvario je zapažene prijevode djela francuskih, engleskih i američkih pisaca te prepjeve mnogih pjesnika.

Citiranje:
Sena, Jorge de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55366>.