STRUKE:

Balkansko pitanje

Balkansko pitanje pojavilo se u doba raspadanja Osmanskoga Carstva u XIX. st. (→ istočno pitanje). Balkanski narodi nastojali su oko stvaranja nacionalnih država i oslobođenja od osmanske vlasti, a europske velesile – ponajprije Austro-Ugarska i Rusija – oko proširenja vlasti ili utjecaja nad Balkanskim poluotokom. Sukladno tome nastala je krilatica »Balkan balkanskim narodima« (po uzoru na Monroevu doktrinu) i pojam o Balkanu kao »bačvi baruta«. Tijekom XIX. i na početku XX. st. dizani su ustanci te vođeni ratovi za oslobođenje od Osmanlija ili među balkanskim narodima. Najposlije je atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda u Sarajevu (28. VI. 1914) dao povod za početak I. svjetskog rata. Problemi među balkanskim narodima nastavili su se i tijekom XX. st., sve do krize izazvane raspadom SFRJ (1991/92) i kosovskim problemom.

Citiranje:
Balkansko pitanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5545>.