TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Shanxi

Shanxi [šan62179i] (pinyin; tradicionalno Shansi [šansi]), pokrajina u porječju srednjeg toka rijeke Huang Ho, sjeveroistočna Kina; 157 100 km² s 33 350 000 st. (2004). Na sjeveru i sjeveroistoku ograničena je velikim Kineskim zidom, a na zapadu i jugu rijekom Huang Ho. Zauzima uglavnom visoki ravnjak, s kojega se u meridijanskom smjeru uzdižu planinska bila. Dijeli se na sjeverni praporni (lesni) dio s oštrom kontinentalnom klimom i južni dio s monsunskom klimom. Rijeke su planinske, brza toka i znatna kolebanja vodostaja; glavna je rijeka Huang Ho s malobrojnim pritocima. Vegetacija je na zapadu i sjeverozapadu polupustinjska. Šume, većinom miješane, sačuvane su na najvišim planinskim dijelovima na istoku; obuhvaćaju oko 20% ukupne površine. Najgušće su naseljene riječne doline. Glavne su poljoprivredne kulture pšenica, proso, kukuruz, zob, krumpir. U južnim dijelovima pokrajine uzgaja se pamuk, duhan, orašac i voće (naranče i mandarine). U stočarstvu prevladavaju svinje, ovce i perad. Shanxi je bogat rudama; po rezervama ugljena (1/3 kineskih), boksita, perlita, galija i zeolita na prvom je mjestu među kineskim pokrajinama. Veliki je izvoznik električne energije u ostala područja zemlje. Metalurgija, strojogradnja (kopaći strojevi za rudarstvo, dizalice), kemijska, tekstilna i prehrambena industrija, a u novije doba i visoka tehnologija; proizvodnja porculana. Glavni je grad Taiyuan.

Citiranje:
Shanxi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55666>.